Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10 . 00-666 Warszawa

Monika Korczak
tel. (22) 825 05 50 wew. 205
mail: oppm[at]ceo.org.pl