Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych to impreza organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej od kilkunastu lat. Jest wielkim świętem dla uczestników naszych programów, którzy przyjeżdżają do Warszawy, aby w formie targów zaprezentować efekty swojej pracy. 

Jest to zawsze dzień pełen inspiracji dla wszystkich obecnych. W wydarzeniu bierze udział kilkaset osób z całej Polski - oprócz uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekty CEO, obecni są eksperci i ekspertki oraz goście związani z edukacją i działaniami społecznymi. OPPM obfituje w aktywności mające na celu integrację uczestników i uczestniczek. 

– Młodzi ludzie w sposób naturalny interesują się tym, co ich otacza.  W środowisku, w którym funkcjonują, natrafiają na rzeczy, które chcieliby zmienić na lepsze. Jeśli nie stworzy się im warunków, w których będą mogli zareagować, przyjmą postawę wyuczonej bezradności w dalszym życiu. Ale jeśli pozwoli się młodzieży rozwiązywać rzeczywiste problemy, które są dla niej zarówno ciekawe jak i ważne,  to da się jej świetną lekcję obywatelskości w praktyce. Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych jest szansą dla kilkuset młodych ludzi z całej Polski na pokazanie, że taka "żywa lekcja obywatelskości" może przynieść pozytywne efekty – nie tylko dla samej młodzieży, ale też dla jej najbliższego otoczenia – podkreśla Jacek Strzemieczny, prezes CEO.