Podsumowanie OPPM 2011

Tegoroczna Prezentacja Projektów Młodzieżowych okazała się wyjątkowa: przede wszystkim dzięki młodym ludziom pełnym energii, zainteresowań i pomysłów, ale również dzięki pierwszej relacji na żywo, którą przygotował serwis kulturalny colemi.pl

Spotkanie w Arkadach Kubickiego było okazją do ważnych podsumowań, do wymiany i dzielenia się doświadczeniami z rówieśnikami; czasem zarezerwowanym na spotkania z ekspertami. Jak co roku w prezentacji wzięli udział zaproszeni goście, m.in. Irena Wójcicka reprezentująca prezydenta RP, Mirosław Sielecki – podsekretarz stanu z Ministerstwa Edukacji, Jagoda Pietryszyn – Kierownik Działu Oświatowego Zamku Królewskiego.

O godzinie 12 rozpoczęły się targi projektów. Przygotowane przez uczestników OPPM stanowiska - ponad 104 stendy - zachwyciły pomysłami.