OPPM 2008, czyli półtora kilometra projektów

- Do zbudowania stoisk na dzisiejszą prezentację użyto półtora kilometra taśmy, czyli mamy przed sobą półtora kilometra najbardziej zakręconych uczniów w Polsce – zauważył Piotr Pacewicz z „Gazety Wyborczej”, otwierając ogólnopolski finał projektów młodzieżowych CEO 2008. Po południu stało się jasne, że było to również półtora kilometra niezapomnianych spotkań i świetnej zabawy.

Ponad 600 uczniów i nauczycieli z całej Polski 31 maja przyjechało do Warszawy na Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych oraz finał akcji „Uczniowie z klasą”, które odbyły się w siedzibie "Agory", partnera CEO w akcji "Szkoła z klasą".

Do zbudowania stoisk na dzisiejszą prezentację użyto półtora kilometra taśmy, czyli mamy przed sobą półtora kilometra najbardziej zakręconych uczniów w Polsce – zauważył Piotr Pacewicz z „Gazety Wyborczej”, otwierając ogólnopolski finał projektów młodzieżowych CEO 2008. Po południu stało się jasne, że było to również półtora kilometra niezapomnianych spotkań i świetnej zabawy. Uczestników finału powitała również przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Grażyna Czetwertyńska, która odczytała list od minister Katarzyny Hall. Wygląda na to, że praca metodą projektu została doceniona na najwyższym szczeblu, bardzo się cieszymy.

O działaniach upowszechniających metodę projektu edukacyjnego w pracy szkoły dyskutowali też eksperci podczas panelu podsumowującego spotkanie. Sobotni finał pokazał, jak atrakcyjną, wszechstronną i skuteczną formę ma taka forma edukacji.

Na stoiskach uczniowskich można było poznać autorów i niestrudzonych realizatorów ponad 100 projektów z różnych dziedzin - od ochrony środowiska do pracy wolontariackiej w hospicjum, a także obejrzeć takie efekty całorocznych działań, jak samodzielnie skonstruowany przez uczniów technikum robot i frezarka, czy wykonany przez ucznia Szkoły Podstawowej z Kalisza filtr do oczyszczania wody. Swoje dokonania zaprezentowali uczniowie działający w lokalnych społecznościach w ramach akcji Uczniowie z klasą, Młodzi przeciw korupcji, Samorząd uczniowski, Młodzi głosują, Poczytaj mi, przyjacielu, Edukacja z internetem. 
Nad stoiskami pochylali się eksperci, dociekliwie pytający i odpytywani przez uczniów. Byli m.in. Irena Koźmińska, z której inicjatywy cała Polska czyta dzieciom 20 minut dziennie – codziennie :-), najbardziej przejrzysta ekspertka imprezy – Grażyna Kopińska z Fundacji Batorego, dwoje charyzmatycznych redaktorów „Gazety Wyborczej” – Ewa Milewicz oraz Piotr Pacewicz, zarazem jeden z ojców założycieli akcji „Szkoła z klasą”, Jerzy Trammer, dziś znany profesor paleontolog, kiedyś hipis. Do otwartości na świat i odważnego podejmowania najtrudniejszych zadań przekonywał w energetycznym wystąpieniu Jurek Owsiak.
Szczególne podziękowania kierujemy do naszych 26 niestrudzonych wolontariuszy, bez których świetna organizacja imprezy na pewno nie byłaby tak świetna. Dzię-ku-je-my!
Poniżej nasz fotoreportaż z finału. Czekamy na Wasze relacje i zdjęcia pod adresem e-mail: redakcja@ceo.org.pl
Szczegółowa relacja z finału na stronach "Gazety Wyborczej".