Młodzi, którym się chce - relacja z OPPM 2018

We wtorek, 12 czerwca ponad 200 najaktywniejszych uczniów i uczennic z całej Polski zgromadziło się na Zamku Królewskim w Warszawie, aby zaprezentować efekty swoich całorocznych, zespołowych projektów wprowadzających zmiany w ich sąsiedztwie i okolicy.

Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych już po raz 19. stanowiła radosne święto aktywności społecznej i obywatelskiej młodych ludzi z kilkudziesięciu miejscowości w całej Polsce, a Arkady Kubickiego stały się po raz kolejny znakomitą przestrzenią do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wzajemnej inspiracji.

Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych stała się także okazją do podziękowania i pogratulowania młodym, aktywnym obywatelom i obywatelkom za ich wyjątkową postawę i całoroczną pracę. Wyrazy wdzięczności do uczestników i uczestniczek OPPM kierowali przedstawiciele wielu instytucji zaangażowanych w edukację młodych ludzi oraz pracownicy CEO.

– Gdzie zorganizować Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych, jeśli nie na Zamku Królewskim – miejscu, które z edukacją jest bardzo mocno związane od ponad 40 lat. To, co jest dla nas najważniejsze, to właśnie to, że co roku – tutaj w Sali Wielkiej oraz w Arkadach Kubickiego możemy podziwiać efekty pracy młodzieży z całej Polski. Jest to dla nas szalenie ważne, ponieważ te młodzieżowe projekty stanowią dla nas ogromną inspirację do codziennej pracy. I podczas naszego corocznego spotkania czerpiemy energię, pomysły oraz chęć do dalszej pracy, aby Państwu dorównać. Ponieważ to, co Państwo robicie jest zupełnie wyjątkowe. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy spotkać się na Zamku Królewskim w Warszawie – powiedział Paweł Tyszka, kierownik Działu Oświaty Zamku Królewskiego w Warszawie, gospodarz Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych.

– Młodzież prezentująca dzisiaj swoje projekty buduje społeczeństwo obywatelskie, jednak jakie ono będzie to w ogromnej mierze zależy od nas, dorosłych. To my jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie, kształcenie, edukację naszych dzieci, a także przygotowanie ich do dorosłego życia. Społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji. Aby budować takie społeczeństwo potrzeba ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych. Organizowane przez Państwa wydarzenie to spotkanie takich właśnie, aktywnych ludzi. Bardzo cieszę się, że przekazujecie Państwo najmłodszym członkom naszego społeczeństwa takie wartości jak demokracja, poszukiwanie tożsamości czy dbałość o środowisko. Jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie będzie doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami w działaniach na rzecz lokalnej społeczności, a także stanie się dalszą inspiracją dla ludzi, którzy są otwarci na świat i jego potrzeby – list Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka do młodzieży odczytał Bartosz Sowier, dyrektor Gabinetu Rzecznika Praw Dziecka.

– Składam największe podziękowania za to, co Państwo robicie w imieniu Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich – powiedział Andrzej Stefański, główny koordynator ds. Projektów Regionalnych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. – Przy okazji dzisiejszego spotkania chcielibyśmy prosić Was o dwie rzeczy: o to, żebyście nie przestawali pomagać innym i abyście w dalszym ciągu pokazywali swoim rówieśnikom, co robicie i inspirowali ich do takiej aktywności społecznej – dodał Stefański.

– Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych to wielkie święto dla nas wszystkich. To taki dzień, podczas którego możemy zobaczyć efekty naszej wielomiesięcznej pracy. W dodatku w tak wspaniałym miejscu jak Zamek Królewski  – mówił Jędrzej Witkowski, prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. – To jest szczególnie ważny dzień dla nas – dla CEO, ponieważ pozwala nam utwierdzić się w przekonaniu, że nasza codzienna praca ma sens. Kiedy spotykamy Was co roku w tym miejscu, podziwiamy efekty Waszej pracy, rozmawiamy z Wami podczas warsztatów – to wiemy, że robimy to po coś. Tym czymś jest zmiana, którą Wy wprowadzacie do swoich szkół i miejscowości, która jest bardzo wartościowa. Jesteśmy przekonani, że zainteresowanie światem, chęć jego poznania i zrozumienia, ale także chęć zmieniania jego na lepsze to jest naturalna dyspozycja młodych ludzi. I budujemy na tym założeniu naszą codzienną pracę – zakładamy, że nie trzeba Was motywować za dużo, natomiast wiemy, że to, w jakim stopniu szkoła staje się inkubatorem obywatelskości zależy w dużym stopniu od dorosłych. I dlatego dzisiaj chcielibyśmy w szczególny sposób zauważyć i docenić wszystkich nauczycieli i nauczycielki, wszystkich dyrektorów i dyrektorki – to od nas, dorosłych, zależy to, ile jest przestrzeni do aktywności młodych ludzi w szkołach. Badania pokazują, że z wiekiem wśród młodych ludzi spada aktywność społeczna, dlatego bardzo się cieszę, że są z nami tu na sali i młodsi uczniowie szkół podstawowych i starsi uczniowie szkół ponadpodstawowych, ponieważ to świadczy o tym, że to zaangażowanie obywatelskie wcale nie musi spadać wraz z wiekiem. I tego chciałbym Wam dzisiaj życzyć – aby tego zainteresowania światem było w Was coraz więcej, ponieważ to właśnie my – jako młodzi ludzie – tej energii do zmiany świata na lepsze mamy w sobie najwięcej – podkreślił Jędrzej Witkowski, prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.

– Niektórzy twierdzą, że Centrum Edukacji Obywatelskiej właściwie od początku jest kompletnie zakręcone na punkcie projektów uczniowskich. I ja się przyznam – rzeczywiście my mamy świra na punkcie projektów uczniowskich – powiedziała Alicja Pacewicz, współzałożycielka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. – Ale są ważne powody, dlaczego my uważamy, że to jest słuszne zakręcenie. Po pierwsze, projekty dają możliwość młodym ludziom uczenia się współpracy w zespole. Po drugie, Janusz Korczak powiedział, że „Nie należy uczyć z martwych liter, tylko uczyć z życia”. A projekty naszym zdaniem właśnie uczą z życia. Pracowaliście z realnymi projektami, realnymi ludźmi w realnych miejscach. Robiliście to także własnymi rękoma. W każdym z projektów działo się coś, co robiliście naprawdę. I robiliście to nie tylko dla siebie, ale także dla innych – z myślą albo o swojej społeczności albo o swoich kolegach i koleżankach z klasy. Bardzo Wam za to dziękuję – zaznaczyła Alicja Pacewicz, współzałożycielka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych była nie tylko okazją do docenienia całorocznej pracy uczniów i uczennic z kilkudziesięciu miejscowości w całej Polsce, ale także miejscem do wymiany doświadczeń. Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia mieli okazję udziału w warsztatach, podczas których prezentowali grupie rówieśniczej swoje osiągnięcia, poznawali efekty działań innych i gromadzili inspirację do dalszej pracy.

CEO zaproponowało także młodym ludziom udział w dodatkowych warsztatach tematycznych – każdy uczestnik i każda uczestniczka OPPM mieli okazję dowiedzieć się czegoś nowego, rozwinąć swoje umiejętności, zaciekawić się nowym tematem podczas jednego z ośmiu warsztatów:

  • Jak być świadomym, młodym obywatelem? - warsztat o patrzeniu władzy na ręce i o tym, co to znaczy być świadomym obywatelem/obywatelką.
  • Ocalić od zapomnienia – warsztat o tym, jak zrobić, krok po kroku, grę fabularną o swojej miejscowości.
  • Mistrzowie przedsiębiorczości – warsztat, podczas którego młodzi uczyli się planowania budżetu, zarządzania ryzykiem i umiejętności analizowania problemów.
  • Czy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? – warsztat z zakresu edukacji międzykulturowej oraz o tym, jak powstają stereotypy wobec ludzi wywodzących się z innych kultur.
  • Co zrobić, aby o efektach naszej pracy usłyszeli inni? – warsztat skutecznej komunikacji z mediami, dotyczący tego, jak promować efekty swojej pracy w lokalnych mediach.
  • Czy własna produkcja filmowa może być sposobem na wprowadzenie zmiany w swoim otoczeniu? – warsztat zachęcający do wykorzystania filmu jako narzędzia pobudzenia własnej refleksji i zmiany społecznej.
  • Włącz energię w grupie! – warsztat prezentujący metody i ćwiczenia na integrację  oraz zapewnienie wysokiego poziomu energii podczas wspólnej pracy zespołowej.
  • W sieci powiązań – warsztat na temat tego, co nas łączy z innymi mieszkańcami globu na poziomie lokalnym i globalnym oraz o tym, dlaczego warto być dobrym obywatelem świata.

Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych stała się także, jak co roku, znakomitą okazją do pochwalenia się efektami swojej całorocznej pracy i wymiany doświadczeń. Przedstawiciele 51 zespołów uczniowskich na szkolnych stoiskach prezentowali przebieg swoich projektów młodzieżowych, a odwiedzającym ich stoiska gościom opowiadali o tym, co im się udało, jak rozwiązywali pojawiające się trudności oraz z czego są najbardziej dumni. Z młodymi ludźmi spotykali się zaproszeni goście, koordynatorzy i koordynatorki z CEO oraz dyrektorzy i dyrektorki pracujący na co dzień w programie Szkoła Ucząca Się.

– Było naprawdę super. Podobały nam się warsztaty oraz to, że mogliśmy poznawać projekty innych. – Poznawanie nowych ludzi jest bardzo przyjemne. To, że można spotkać kogoś z drugiego końca Polski i wymienić się opiniami. Te znajomości potrafią pozostać na całe życie. – Dzisiaj się inspirujemy, aby później te pomysły móc wprowadzić także do swoich działań – to tylko niewielka część opinii młodzieży biorącej udział w tegorocznym wydarzeniu.

Wszystkich, ponad 200 uczestników i uczestniczek Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych łączyło przekonanie, że jako obywatele i obywatelki mają wpływ na swoje najbliższe sąsiedztwo, a najlepsze rezultaty w pracy przynosi zgrana współpraca w zespole. Podczas wydarzenia na Zamku Królewskim z dumą pochwalili się swoimi osiągnięciami, wymienili się doświadczeniami i nauczyli się wielu nowych rzeczy.

Dziękujemy wszystkim za obecność – jako CEO bardzo się cieszymy, że po raz kolejny mieliśmy okazję przekonania się, jak ogromny potencjał drzemie w polskiej młodzieży oraz jak ciekawe i pożyteczne działania podejmują uczniowie i uczennice kilkudziesięciu szkół w swoich miejscowościach. Do zobaczenia za rok!